Zware fout bij Carrefour

Dankzij een sterke vakbondswerking bestaat er werkzekerheid bij Carrefour. Nadat een werknemer 6 maanden een contract heeft voor onbepaalde duur kan hij/zij niet meer ontslagen worden tenzij de werkgever ernstige tekortkomingen kan bewijzen.

In geval van verdenking van een zware fout moet volgende procedure worden toegepast:

Niet-kadermedewerker

Wanneer een niet-kadermedewerker bij een onderzoeksprocedure betrokken is, zullen de ondervragingen gevoerd worden door een sector chef van de Speciale Dienst of door daartoe gevormde plaatsvervangers.
Vanaf het begin van de procedure, zal een beroep gedaan worden op een vakbondsafgevaardigde. Indien de medewerker de bijstand van de vakbonds- afgevaardigde zou weigeren, zal hij in het bijzijn van de afgevaardigde het betrokken document ondertekenen.

Kadermedewerker

Wanneer een kadermedewerker bij een onderzoeksprocedure betrokken is, zullen de ondervragingen gevoerd worden door een sector chef van de Speciale Dienst of regionale chef van de Speciale Dienst.
Men zal er zich van vergewissen dat de medewerker voordien verwittigd werd van zijn recht tot bijstand van een kadervakbondsafgevaardigde.
Is er een procedurefout tijdens het onderzoek wordt vastgesteld, krijgt de werknemer 12 maanden bijkomende bezoldiging boven op de wettelijke opzegvergoeding.

In geval van ontslag wegens dringende reden die niet door de rechtbank wordt erkend, zal de betrokkene bij voorkeur opnieuw geïntegreerd worden in de onderneming, zonder dat dit noodzakelijkerwijze op dezelfde plaats moet zijn. Indien deze re-integratie onmogelijk is, zal de verbrekingsvergoeding worden verhoogd met 35%.

Wat betekent dit in de praktijk? Het onderzoek kan alleen maar starten als er een vakbondsafgevaardigde bij is. Dat wil zeggen dat men niet mag beginnen met de ondervraging alvorens deze persoon aanwezig is. In dit stadium moet je dus ook je verhaal (nog) niet vertellen.

Als er geen vakbondsafgevaardigde in je zetel is, of als hij of zij niet aanwezig is, zal de Speciale Dienst moeten zoeken tot er een vakbondsafgevaardigde gevonden is. Dit kan, vooral na 17.00 u, zeer lang duren. Wij raden je echter aan geduld te oefenen want de aanwezigheid van de vakbondsafgevaardigde kan van groot belang zijn. Zeker wanneer je niets gestolen hebt, maar bijvoorbeeld enkel geproefd, of per vergissing iets van je werk in je zak hebt zitten, zoals een markeerstift uit de rekken.

Pas als de vakbondsafgevaardigde aanwezig is, kun je eventueel verklaren dat je de afgevaardigde niet nodig hebt. Je moet dan een document tekenen waarin staat dat je syndicale bijstand weigert. Je verliest op dat ogenblik wel een belangrijke getuige.
Indien je toch ontslagen wordt om zwaarwichtige redenen, al dan niet terecht, en er is geen vakbondsafgevaardigde bij geweest, heb je recht op 12 maanden loon.

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC312 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC312 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 312 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC312. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC312 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website pc312.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick