home
 

Zorgverlof

Voluit heet dit stelsel: Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

In de sector heb je het recht om de uitvoering van je arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of om je arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen.

Om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan heb je de keuze om op één van volgende manieren verlof op te nemen:

Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 12 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾-tijds is tewerkgesteld, kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 24 maanden zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Ook deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Met een gezinslid wordt bedoeld, elke persoon die met de werknemer samenwoont. Onder een familielid wordt verstaan een bloed- of aanverwant tot de tweede graad.
Met een zware ziekte wordt bedoeld, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als dusdanig bestempelt en waarvan de geneesheer meent dat elke vorm van sociale, familiale of psychologische bijstand noodzakelijk is voor het herstel.
Voor de werknemer die alleenstaand is, wordt, ingeval van zware ziekte van zijn kind dat hoogstens 16 jaar oud is, de maximumperiode van 12 maanden volledige schorsing uitgebreid naar 24 maanden en wordt de maximumperiode van 24 maanden vermindering van arbeidsprestaties uitgebreid naar 48 maanden. Ook deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Een alleenstaande werknemer is een werknemer die uitsluitend en effectief samenwoont met 1 of meerdere van zijn kinderen.

Er zijn ook aanmoedigingspremies als je zorgverlof moet nemen. Heb je graag een simulatieberekening ? Neem contact op met het ACV Pulssecretariaat van je woonplaats.

Meer info via www.tijdskrediet.be

 

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 
 

 

Je vindt ons ook op
Facebook

 

© 2021 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website pc312.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick