Ziekte bij Carrefour

Regels bij ziekte of ongeval

Onmiddellijk de zetel verwittigen Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, liefst telefonisch (niet via sms!), voor de middag van de eerste dag ziekte en ten laatste voor het einde van je werkuren van die dag.

Een medisch attest bezorgen Als je ziek bent, moet je binnen de twee werkdagen een attest wegens ziekte aan de zaakvoerder/manager bezorgen. Dit geldt zelfs voor één dag ziekte. Zo heb je recht op het gewaarborgd loon.
Wanneer je in de loop van een werkdag ziek valt, moet je, vooraleer het werk te verlaten, je chef op de hoogte brengen. Ook voor deze afwezigheid wordt een medisch attest gevraagd.

Hoe is de controle geregeld?

Je moet je ter beschikking houden van de controlerende arts. Indien je de woning mag verlaten, moet je gevolg geven aan elke oproep van de controlearts om je op de aangegeven dag en uur bij hem aan te bieden. De verplaatsingskosten naar zijn kabinet zijn ten laste van de werkgever. In principe gebeurt de medische controle op de 1de of 2de dag van de arbeidsongeschiktheid tussen 8 en 20 uur.
Wie weigert zich te laten onderzoeken of zonder medische rechtvaardiging geen gevolg geeft aan de oproep van de controlearts om zich bij hem aan te bieden, verliest automatisch het recht op uitbetaling van het gewaarborgd loon.
De controlerende geneesheer kan twee houdingen aannemen • Ofwel gaat hij akkoord met het aantal afwezigheidsdagen die door je behandelende arts toegekend zijn. Dan is elke betwisting uitgesloten.
• Ofwel vindt hij dat je het werk vroeger moet hervatten dan aangegeven op je medisch attest. In dat geval dient dit duidelijk vermeld te worden op het attest dat hij/zij verplicht aan je moet afleveren. De controlearts moet tevens contact opnemen met de behandelend geneesheer om de vermindering van het aantal ziektedagen te bespreken
De controledienst wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht en zal de datum van werkhervatting aan de directie HR of winkeldirecteur meedelen.
Indien je niet akkoord bent met een vervroegde werkhervatting dien je dit duidelijk aan te duiden op het attest van de controlearts. De controlearts dient ook in dat geval contact op te nemen met je behandelend geneesheer om de ziekteperiode te bespreken. Indien er geen akkoord is tussen de beide artsen dan dient een scheidsrechterarts te worden aangesteld. Best neem je meteen contact op met je behandelend geneesheer zodat hij/zij de procedure voor je opstart. De scheidsrechterarts zal dan zijn/haar visie geven omtrent de ziekteperiode. De kosten van de scheidsrechterarts zijn ten laste van Carrefour. De uitspraak van deze scheidsrechterarts is bindend voor beide partijen, dus zowel voor jezelf als voor Carrefour.

Wie geen gevolg geeft heeft na de voorziene datum van werkhervatting geen recht meer op het gewaarborgd loon.

De kosten van deze arbitrage zijn ten laste van het bedrijf.

Deze onderzoeken van de controlearts houden geen verband met de onderzoeken van de arbeidsgeneeskundige dienst van Carrefour.

Wat als een nieuwe ziekte je belet het werk te hervatten? Dan moet een nieuw medisch attest worden voorgelegd binnen de twee werkdagen. Er kan dan een tweede controle plaatsvinden.

ENKELE BELANGRIJKE TIPS

Wat als je de bel niet hebt gehoord als de controlearts zich aanbood omdat je sliep of niet thuis was? Controleer enkele keren per dag of er een bericht van de controlearts in de brievenbus ligt, óók tijdens het weekend.
Hoe ver mag de controlegeneesheer je laten reizen? De maximale afstand tot aan het kabinet van de controlearts is 20 kilometer.

Wat te doen bij problemen in dit verband? Neem onmiddellijk contact op met je vakbondsafgevaardigde. Indien je een maand of langer ziek was, dien je langs de arbeidsgeneesheer te gaan wanneer je het werk hervat. Deze controle mag niet gebeuren voor de werkhervatting. Pas op het moment dat je het werk werkelijk hervat kan je je aanbieden bij de arbeidsgeneesheer. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC312 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC312 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 312 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC312. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC312 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website pc312.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick