home
 

Dertiende (13e) maand

De eindejaarspremie wordt ook wel dertiende maand of kerstpremie genoemd. De eindejaarspremie wordt meestal in december betaald. Je hebt recht op deze premie als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

Voorwaarden

  • je bent in de loop van het kalenderjaar aan de slag geweest.
    tijdens het kalenderjaar heb je ten minste 3 maanden dienst (opeenvolgend of niet) in de onderneming.
  • je werd niet ontslagen om dringende reden.
  • je hebt de onderneming niet vrijwillig verlaten (bv. door zelf je opzeg te geven).
    Let op!
  • Als je de onderneming verlaat om met pensioen of brugpensioen (SWT) te gaan, krijg je de eindejaarspremie wel.

Bedrag

Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon krijgt een eindejaarspremie gelijk aan het brutoloon van december. Dat is een brutobedrag waar nog sociale bijdrage en belastingen van worden afgehouden. Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar.

Voorbeeld:

Emmy werkt al twee jaar voltijds in de onderneming. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt € 1.400. Emmy krijgt een eindejaarspremie van € 1.400.

Kelly startte dit jaar haar werkzaamheden in de firma op 15 april. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt € 1.400. Ze krijgt een eindejaarspremie van € 1.400 x 8,5/12 = € 991,66 bruto.

Berlinde kwam voor het eerst op 1 november in dienst. Ze krijgt geen eindejaarspremie dit jaar omdat ze geen 3 maanden in dienst is.

Yolande werkte van 1 januari tot en met 15 februari en nadien (bij dezelfde werkgever) van 15 september tot en met 30 november. Haar maandwedde is € 1.400. Ze heeft recht op een eindejaarspremie van 4/12 of € 1.400 x 4/12 = € 466,66.

Variabel loon

Voor personeelsleden die met een variabele bezoldiging worden betaald, gelden specifieke regels. Meestal wordt een gemiddelde berekend van de lonen die in het kalenderjaar werden betaald. Als je variabel wordt betaald raadpleeg je best je ACV PULS contactpersoon.

Aanvullende eindejaarspremie

Daarnaast heb je recht op een aanvullende premie van € 297,47. Als je geen volledig jaar gewerkt hebt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar. Deeltijdse werknemers krijgen een gedeelte van de € 297,47, in verhouding tot hun arbeidsduur.

Afwezigheden

De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in verhouding tot een aantal afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid en voltijdse loopbaanonderbreking. Andere afwezigheden (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, familiaal verlof, educatief verlof, anciënniteitverlof, eerste 30 dagen van ziekte…) hebben geen invloed op het bedrag van de eindejaarspremie.

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 
 

 

Je vindt ons ook op
Facebook

 

© 2021 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website pc312.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick